Cea mai mare distincție obținută de proiectul eTwinning ”It`s only swallows that fly South(European patterns: Migration of birds and people)”

Parteneriatul strategic Erasmus+ ”European patterns: Migration of birds and people” care s-a derulat la Palatul Copiilor Bacău alături de școli din Germania, Croația, Polonia și Marea Britanie a fost evaluat calitativ la încheierea sa. Platforma școlilor din Europa – eTwinning oferă spațiu de găzduire pentru produsele realizate în proiectele europene iar profesioniștii domeniului măsoară gradul de implicare a elevilor și calitatea produselor finale realizate. După ce agențiile naționale din fiecare țară participantă au acordat certificate de calitate pentru acest proiect, agenția europeană a acordat cea mai înaltă distincție posibilă, Certificatul de Calitate European.

Felicitări elevilor implicați! Au fost numeroși, însetați de cunoaștere și plini de creativitate! La fel și cadrele didactice care au realizat activități pe parcursul celor trei ani de derulare cu elevii lor! Mulțumiri tuturor! Să ne bucurăm de aprecierile primite și să ne concentrăm atenția pe noile proiecte începute în acest nou an școlar! Avem un standard de menținut!

Manager proiect,

Prof. dr. Nela Dumea – Coordonator al Cercului Protecția Mediului-Ecologie