Electrotehnică

 

FILIALA TG-OCNA

CERCUL: ELECTROTEHNICĂ

  

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ

                 Pasionaţii de Electrotehnică și radiocomunicații sunt persoane care, indiferent de formarea iniţială, construiesc şi experimentează diferite montaje electronice și dispozitive de radioemisie și recepție De aceea, credem că iniţierea elevilor în domeniul Electrotehnicii și radiocomunicațiilor contribuie în primul rând la stimularea interesului pentru Electrotehnică, ceea ce creează şi dezvoltă motivaţia studiului într-un domeniu de actualitate, cu potenţial formativ deosebit.

            Prezentul curriculum se adresează copiilor din grupele de începători de la cercul de Electrotehnică. Este conceput pentru a fi studiat câte 2 ore pe săptămână, timp de 1 an, în cadrul unor activităţi cu caracter preponderent formativ – aplicativ. Prin studiul materiei Electrotehnică ne propunem să stimulăm dorinţa copiilor de a învăţa şi de a se acomoda cu transformările care au loc în domeniul prelucrării şi transmiterii informaţiei cu mijloace moderne, de a se familiariza cu noţiunile specifice electricităţii.

Scopul principal este iniţierea elevilor în conceperea, realizarea, reglarea şi depanarea circuitelor electriceși electronice. Prin abordarea globală şi practică a problemelor specifice, considerăm că se realizează adaptarea curriculumului la nevoile educabililor. Studiul şi participarea la activităţile extraşcolare din cadrul Cluburilor şi Palatelor Copiilor are un rol foarte important în suplinirea şi întregirea activităţii curente din cadrul şcolilor şi nu numai.

De asemenea, activităţile desfăşurate constituie câmpul de manifestare a competenţelor dobândite la diverse discipline din trunchiul comun (matematică, fizică, chimie, educaţie tehnologică), contribuind astfel la întărirea motivaţiei pentru studiul acestora.

Pe lângă obiectivele specifice se pot realiza şi obiective cu caracter formativ, generale, datorită numeroaselor situaţii problematice care apar pe parcursul activităţii de cerc. În selectarea conţinuturilor s-a avut în vedere asimilarea de cunoştinţe fundamentale şi deprinderi specifice următoarelor subdomenii ale Electrotehnicii:

 • Bazele Electrotehnicii;
 • Măsurări electrice şi electronice;
 • Componente şi dispozitive electronice;
 • Tehnologie electrotehnică;
 • -Maşini și acționări electrice.
 • Mnualul radioamatorului

 

În ultimii ani asistăm la o dezvoltare în ritm susţinut a utilizării calculatoarelor electronice, spectrul aplicaţiilor în diferite domenii de activitate îmbogăţindu-se continuu, numărul utilizatorilor acestor aparate mărindu-se simţitor.

Odată cu creşterea complexităţii calculatoarelor şi a programelor instalate în acestea, este necesară însuşirea modului de operare pe calculator încă din clasele mici, de la cele mai fragede vârste. Pe de altă parte, nu toţi copiii au acasă calculatoare, deci ar fi recomandabil ca măcar o dată pe săptămână aceştia să aibă posibilitatea utilizării unui computer, în cadrul orelor de cerc. Ei vor fi ajutaţi să înveţe modul de operare a unui computer, pentru a-l putea folosi ca instrument de lucru şi în cadrul studierii altor discipline.

 

Competențe, valori, comportamente și atitudini formate la copiii ce frecventează activitățile cercului de Electrotehnică:

 1. Dezvoltarea comportamentelor responsabile în privința respectării normelor de securitate și sănătate în muncă și în cazul apariției unor situații de urgență
 2. Dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui sistem de calcul şi a unor produse soft de largă răspândire
 3. Dezvoltarea gândirii algoritmice
 4. Dezvoltarea deprinderilor necesare activităţii individuale şi în echipă
 5. Conştientizarea conexiunilor dintre informaţie şi societate
 6. Conştientizarea conexiunii energie electrică – viaţa de zi cu zi
 7. Formarea capacităţii de a utiliza instrumente tehnice
 8. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând mijloacele specifice unui sistem informaţional
 9. Înţelegerea impactului tehnologiilor în societate precum şi a conexiunilor dintre tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor şi alte obiecte de studiu
 10. Participare la competiții în domeniul educației extracurriculare
 11. Atitudine pozitivă, motivaţie şi interes faţă de muncă şi învăţare permanentă
 12. Valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor și cunoștințelor dobândite.