Voluntar pentru pădure

proiect ce se derulează an de an în Ziua Internaţională a Voluntariatului – 5 decembrie

în colaborare cu Liceul Tehnologic ”Gr. Antipa” din Bacău, Catedra Alimentaţie Publică

Coordonator: prof. Dumea Nela

Pădurile au jucat un rol important în viaţa planetei noastre, contribuind de multe

ori hotărâtor la dezvoltarea societăţii omeneşti. De la începuturile omenirii, pădurile reprezentau sursa principală de hrană şi adăpost, precum şi prima sursă de energie. Mai târziu, ele au fost preţuite de către omul vânător sau crescător de animale datorită cantităţii şi calităţii vânatului adăpostit ori după fructele sau iarba produse.

Influențele binefăcătoare ale pădurii trec de multe ori neobservate, mai ales în regiunile bogate în resurse forestiere. În schimb, atunci când pădurile, din diverse motive, dispar sau sunt reduse drastic, rolul si efectele pozitive ale prezenței acestora devin evidente, distrugerea lor fiind resimțită la toate nivelurile regiunii: fizico-geografic, biogeografic si socio-economic. Astfel, se știe că inundațiile catastrofale din ultimele secole au fost datorate în special reducerii semnificative a suprafeței păduroase în bazinele superioare ale cursurilor principale de apă.

De aceea, este o problemă importantă în etapa actuală să sensibilizăm și să educăm tânăra generație în legatură cu importanța pădurilor in viața social-economică a țării.

Descrierea activităților

În activitatea tip concurs sunt antrenate unități de învățământ preuniversitar din oraș și din satele învecinate (școli, licee și/sau colegii), jurizarea fiind făcută diferențiat, conform categoriilor de vârstă ale concurenților: elevi din învățământul primar (7-10 ani), elevi aparținând învățământului gimnazial (11-14 ani), elevi aparținând învățământului  liceal (15-19 ani).

Concursul se desfășoară cu prilejul Zilei Internaționale a Voluntarului și a Voluntariatului. Elevii care realiază aplicații de concurs își vor dezvolta abilitățile academice și pe cele de utilizare a instrumentelor moderne informatice și de comunicare (TIC) informându-se despre problemele existente în domeniul gestionării pădurilor la acest moment. Vor face cercetări ale problemelor descoperite, vor găsi soluții și le vor pune eventual în practică.  Vor petrece mai mult timp în pădure, vor descoperi frumusețea peisajelor naturale și vor veni mai des și cu mai mult drag să se recreeze în astfel de spații naturale, le vor ocroti păstrându-le curate. Astfel, vor avea o conștiință ecologică mai dezvoltată, vor lucra în echipă pentru a elabora materiale de calitate iar spiritul competițional va fi stimulat și el, prin diplomele și premiile puse în joc de finanțatorul activității, Direcția Silvică Bacău.

Prezentări/filme/afișe/postere

Se va desfășura în data de 5 decembrie a fiecărui an. Elevii școlilor băcăuane, în echipe de 1-2 persoane, pe grupe de vârstă, vor prezenta în fața unui juriu competent creațiile realizate.

Tema prezentării/filmului realizat va fi la alegere, putând fi create materiale care să promoveze funcția productivă a pădurii, cea sanitar-igienică, cea socială (recreativă, estetică-peisagistică, științifică), de protejare a mediului (hidrologică, anti-erozională, climatică) sau implicarea în protejarea ei (igienizare, împădurire, etc). Pot fi prezentate exemple de bună practică din domeniul educațional sau din cel al agenților economici cunoscuți.

Afișele pot promova evenimente de mediu legate de ecosistemul forestier, îndemnuri pozitive de protejare a mediului, etc.

Posterele trebuie să conțină pe lângă imagini și date științifice originale sau documentate legate de un fenomen, ecosistem, biotop, biocenoză, un proiect în legăătură cu pădurea, etc.

In privința realizării tehnice a aplicațiilor, filmele vor fi realizate în format mp4, indiferent de programul utilizat. Vor fi încărcate pe youtube, punând la dispoziție link-ul către evaluatori și organizatori. Prezentările ne dorim să fie realizate cât mai creativ, încurajând utilizarea aplicațiilor moderne gratuite (așa numitele unelte Web 2.0) disponibile în mediul virtual (Prezi, Animoto, Genialy, Sway, Emaze, Kizoa) alături de bine-cunoscutul PowerPoint de la Microsoft.

Afișele și posterele pot fi realizate prin tehnici de pictură, desen, grafică, colaje sau programe digitale.

Concursul de aplicații educaționale cu caracter științific  antrenează elevi din învățământul preuniversitar al judeţului Bacău și din alte județe interesate. Aceștia realizează prezentări și filme educaționale având ca temă ocrotirea pădurii și a ecosistemelor forestiere sau probleme de mediu în relație cu pădurea și modalități de rezolvare găsite ce pot fi puse în practică cu implicarea tinerei generații. Concursul se desfășoară de Ziua Internațională a Voluntariatului – 5 decembrie sărbătoare instituită la nivel mondial din anul 1985.

O promovare inedită a funcției productive a pădurii și a relațiilor intra și interspecifice care se realizează între speciile existente în acest ecosistem complex este făcută la fiecare ediţie de voluntari ai Colegiului ”Grigore Antipa” din Bacău însoțiți de cadrele lor didactice. Aceștia realizează o expoziție de preparate culinare obținute cu materii prime și/sau ingrediente provenind din pădure, preparate de patiserie și cofetărie în forme de viață ce pot fi întâlnite în pădure.

Articole despre acest proiect şi modul în care s-au derulat ediţiile precedente:

Ediţia a IV a – Euro TV

Ediţia a IV a – Desteptarea

Ediţia a III a – Radio Easy

Ediţia a II a – Desteptarea

Ediţia I – Megabacau

Ediţia I – Ziarul de Bacău

Ediţia I – Desteptarea