Electrotehnică

 

FILIALA BUHUȘI

CERCUL: ELECTROTEHNICĂ

 

 OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ

 În general, pasionaţii Electrotehnicii sunt persoane care, indiferent de formarea iniţială, construiesc şi experimentează diferite montaje electronice și dispozitive electrice. De aceea, credem că iniţierea elevilor în domeniul Electrotehnicii contribuie în primul rând la stimularea interesului pentru Electrotehnică, ceea ce creează şi dezvoltă motivaţia studiului într-un domeniu de actualitate, cu potenţial formativ deosebit.

Prezentul curriculum se adresează copiilor din grupele de începători de la cercul de Electrotehnică. Este conceput pentru a fi studiat câte 2 ore pe săptămână, timp de 1 an, în cadrul unor activităţi cu caracter preponderent formativ – aplicativ. Prin studiul materiei Electrotehnică ne propunem să stimulăm dorinţa copiilor de a învăţa şi de a se acomoda cu transformările care au loc în domeniul prelucrării şi transmiterii informaţiei cu mijloace moderne, de a se familiariza cu noţiunile specifice electricităţii.

Scopul principal este iniţierea elevilor în conceperea, realizarea, reglarea şi depanarea circuitelor electrice. Prin abordarea globală şi practică a problemelor specifice, considerăm că se realizează adaptarea curriculumului la nevoile educabililor. Studiul şi participarea la activităţile extraşcolare din cadrul Cluburilor şi Palatelor Copiilor are un rol foarte important în suplinirea şi întregirea activităţii curente din cadrul şcolilor şi nu numai.

De asemenea, activităţile desfăşurate constituie câmpul de manifestare a competenţelor dobândite la diverse discipline din trunchiul comun (matematică, fizică, chimie, educaţie tehnologică), contribuind astfel la întărirea motivaţiei pentru studiul acestora.

Pe lângă obiectivele specifice se pot realiza şi obiective cu caracter formativ, generale, datorită numeroaselor situaţii problematice care apar pe parcursul activităţii de cerc. În selectarea conţinuturilor s-a avut în vedere asimilarea de cunoştinţe fundamentale şi deprinderi specifice următoarelor subdomenii ale Electrotehnicii:

 • Bazele Electrotehnicii;
 • Măsurări electrice şi electronice;
 • Componente şi dispozitive electronice;
 • Tehnologie electrotehnică;
 • Maşini și acționări electrice.

 

În ultimii ani asistăm la o dezvoltare în ritm susţinut a utilizării calculatoarelor electronice, spectrul aplicaţiilor în diferite domenii de activitate îmbogăţindu-se continuu, numărul utilizatorilor acestor aparate mărindu-se simţitor.

Odată cu creşterea complexităţii calculatoarelor şi a programelor instalate în acestea, este necesară însuşirea modului de operare pe calculator încă din clasele mici, de la cele mai fragede vârste. Pe de altă parte, nu toţi copiii au acasă calculatoare, deci ar fi recomandabil ca măcar o dată pe săptămână aceştia să aibă posibilitatea utilizării unui computer, în cadrul orelor de cerc. Ei vor fi ajutaţi să înveţe modul de operare a unui computer, pentru a-l putea folosi ca instrument de lucru şi în cadrul studierii altor discipline.

 

Competențe, valori, comportamente și atitudini formate la copiii ce frecventează activitățile cercului de Electrotehnică:

 1. Dezvoltarea comportamentelor responsabile în privința respectării normelor de securitate și sănătate în muncă și în cazul apariției unor situații de urgență
 2. Dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui sistem de calcul şi a unor produse soft de largă răspândire
 3. Dezvoltarea gândirii algoritmice
 4. Dezvoltarea deprinderilor necesare activităţii individuale şi în echipă
 5. Conştientizarea conexiunilor dintre informaţie şi societate
 6. Conştientizarea conexiunii energie electrică – viaţa de zi cu zi
 7. Formarea capacităţii de a utiliza instrumente tehnice
 8. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând mijloacele specifice unui sistem informaţional
 9. Înţelegerea impactului tehnologiilor în societate precum şi a conexiunilor dintre tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor şi alte obiecte de studiu
 10. Participare la competiții în domeniul educației extracurriculare
 11. Atitudine pozitivă, motivaţie şi interes faţă de muncă şi învăţare permanentă
 12. Valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor și cunoștințelor dobândite.

Rezultate la concursuri

Anii școlari 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019 – 2020

Nr. crt. Nume și prenume elev  Nume concurs Anul Premiul câștigat Nivel (local, județean, regional, național, internațional) Face parte din calendarele MEC (CAEJ, CAERI, CAEN)
1. Alexa Vali – Ionuț Tehnica viitorului 2017 I Regional CAERI 2017 – poziția 1416
2. Știrbu Renato Tehnica viitorului 2017 I Regional CAERI 2017 – poziția 1416
3. Haidău David Tehnica viitorului 2017 II Regional CAERI 2017 – poziția 1416
4. Păscăluță Ilie Tehnica viitorului 2017 III Regional CAERI 2017 – poziția 1416
5. Alexa Vali – ionuț Tehnica viitorului 2018 I Regional CAERI 2018 – poziția 1874
6. Jitaru Eduard Tehnica viitorului 2018 I Regional CAERI 2018 – poziția 1874
7. Ababei Cristian Tehnica viitorului 2018 II Regional CAERI 2018 – poziția 1874
8. Puică Mioara Tehnica viitorului 2018 III Regional CAERI 2018 – poziția 1874
9. Sandu Ionuț – Cosmin Tehnica viitorului 2018 III Regional CAERI 2018 – poziția 1874
10. Alexa Vali – Ionuț Cupa Decebal – Simpozion – Concurs creativ TS 2019 III Regional CAERI 2019 – poziția 1347
11. Jitaru Eduard Cupa Decebal – Simpozion – Concurs creativ TS 2019 Mențiune Regional CAERI 2019 – poziția 1347
12. Jitaru Eduard și Știrbu Renato Concursul național de construcții electronice ”TEAM”, ediția a XIV – a 2019 Premiul II Național CAEN 2019 – poziția 137, domeniul tehnico – aplicativ