Joacă și digitalizare într-o școală primitoare

Proiect educație școlară Acțiune cheie 1 – mobilitate cadre didactice

Aprobat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP Bucureşti în sesiunea 2018.

Nume proiect: Joacă și digitalizare într-o școală primitoare

Durată proiect: 12 luni

Perioada de derulare: 04.11.2018 – 03.11.2019

Partener de job-shadowing: YUKSEL BAHADIR ALAYLI BILIM VE SANAT MERKEZI, Konya-Turcia

Obiectivele proiectului:

 • îmbunătățirea competențelor profesionale ale cadrelor didactice
 • creșterea motivației în învățare a elevilor care se înscriu la cercurile aflate în oferta educațională a școlii noastre prin utilizarea de metode didactice atractive;
 • atragerea și includerea în rândul cursanților a mai multor elevi cu cerințe educaționale speciale;
 • eficiență sporită a echipei de management în gestionarea problemelor specifice unei școli cu elevi de nivel intelectual diferit, provenind din medii sociale diferenț

Activități principale:

 • dezvoltarea competențelor TIC a cadrelor didactice prin studiu individual și participarea a cinci profesori la trainingul ”ICT FOR TEACHING AND LEARNING” organizat de furnizorul educațional Esmovia – Valencia-Spania;
 • dezvoltarea competențelor de utilizare a jocului în activitatea de predare a cadrelor didactice prin studiu individual și participarea a cinci profesori la trainingul ”Game-Based Learning and Gamification” organizat de ITC Prague, Republica Cehă;
 • dezvoltarea competențelor manageriale a trei membri ai consiliului de administrație al școlii prin participarea la o activitate de job-shadowing la partenerul turc YUKSEL BAHADIR ALAYLI BILIM VE SANAT MERKEZI, centru de dezvoltare pentru copii talentați și/sau cu un intelect ridicat din Konya – Turcia;
 • dezvoltarea unui proiect eTwinning care să cuprindă multitudinea materialelor didactice dezvoltate ca urmare a participării la activitățile de instruire (în limba engleză) precum și modalități de diseminare/multiplicare ulterioare derulării proiectului.

Produse finale:

 • materiale de promovare a cercurilor/școlii în format electronic și distribuite în mediul virtual;
 • filmul proiectului cu imagini și aspecte de la activitățile de formare;
 • un ghid metodologic care să cuprindă proiecte de lecții, fișe de lucru dezvoltate în urma instruirilor efectuate de profesori – tipărit și publicat on-line;
 • resurse educaționale deschise dezvoltate pe fiecare disciplină/cerc la care profesorul a luat parte la activități de instruire publicate pe platforme specializate (site-ul ISJ Bacău, wand.education, etc);
 • lecții demonstrative cu participarea profesorilor din aceeași comisie metodică;
 • rapoarte individuale asupra activităților de formare realizate și planuri de diseminare;
 • rapoarte on-line efectuate pe platforma cerută de finanțatorul proiectului.

Rezultate / folow-up

 • dezvoltarea de noi proiecte cu alte unități școlare locale în care să se utilizeze competențele dobândite în timpul formării;
 • reducerea abandonului școlar al elevilor în timpul anului de la 10 la 5%;
 • creșterea numărului de elevi cu CES înscriși la cercurile noastre cu cel puțin 5%;
 • inițierea unui nou proiect de însușire de tehnici de lucru cu elevi cu CES sau aparținând minorităților etnice/altor categorii defavorizate.

Finanțare de la Comisia Europeană primită prin ANPCDEFP: 25490 euro.

Rezultatele selecției participanților în proiectul Ka101 ”Joacă și digitalizare într-o școală primitoare” finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ în sesiunea 2018 pot fi accesate aici

Palatul Copiilor Bacău a derulat în perioada 04.11.2018 – 03.11.2019 proiectul Erasmus+ KA101 intitulat ”Joacă și digitalizare într-o școală primitoare”. Prin finanțarea primită s-au realizat următoarele:

participarea a 5 cadre didactice la cursul de formare ”Game based learning and gamification” realizat de ”ITC International TEFL Certificate” din Praga;
participarea a 6 cadre didactice la cursul de formare ”ICT for teaching and learning” ținut de ”Sistema Practices s.l. – ESMOVIA” din Valencia, Spania:
participarea a trei cadre didactice – membre ale consilului de administrație, la activitatea de job shadowing de la centrul pentru copii înalt abilitați ”YUKSEL BAHADIR ALAYLI BILIM VE SANAT MERKEZI” din Konya-Turcia.
In urma participării cadrelor didactice de la Palatul Copiilor Bacău la cursurile de formare din Praga și Valencia, precum și la activitatea de job-shadowing din Konya-Turcia, a rezultat o colecție de resurse educaționale (fișe de lucru, proiecte de lecție, descrieri de activități) pe care am adunat-o în volumul intitulat ”De la joc la învățare”. Vă invităm la lectură și mai ales la aplicarea acestor metode în sălile dumneavoastră de clasă.

Resursele educaționale create prin acest proiect au fost publicate în secțiunea RED. Va invităm să le accesați.