Orientare turistica

CLUBUL  ELEVILOR COMĂNEȘTI

CERCUL DE  „ORIENTARE TURISTICĂ ȘI TURISM”

Cercul de Orientare Turistică organizează activități instructiv-educative specifice educaţiei nonformale oferind elevilor din mun. Comănești  și împrejurimi, o alternativă plăcută, educativă, utilă și nu în ultimul rând, sănătoasă, de a-și petrece o parte a timpului lor liber.

Oferta de activități se adresează tuturor celor care iubesc natura, care doresc să desfaşoare activităţi în aer liber şi care au spirit de aventură, Orientarea Turistică fiind un sport pasionant, o întrecere palpitantă care se desfăşoară pe cel mai frumos stadion al lumii … „NATURA”.

În general, la acest cerc vin copii care sunt pasionaţi de drumeţii montane şi care vor să înveţe să se descurce atunci când merg la munte.

În principal, elevii învaţă noţiuni generale despre hărţi, cum să „citească” detaliile naturale (relief, vegetaţie), sau cele făcute de om, cum să folosească o busolă, dar şi cum să se descurce atunci când sunt pe munte sau în alte zone geografice. Orele noastre de Orientare Turistică sunt adevărate lecţii de geografie care se desfăşoară fie în sala de cerc, fie în mijlocul naturii.

În sala de cerc copiii descifrează secretele hărţilor învaţând noțiuni referitoare la punctele cardinale, relief, semne convenţionale şi localizare a acestora pe hartă. Pentru a înțelege tehnicile de reprezentare a reliefului prin curbe de nivel, ei realizează machete ale unor forme de relief. Cu ajutorul  calculatorului, învață să folosească diferite programe speciale pentru a realiza propriile hărți. De asemenea, tot în sală elevii se familiarizează cu studierea pe hartă a unui traseu, pentru a-i descoperi toate „secretele”, înțelegând astfel cum se parcurge din punct de vedere fizic și psihic pe teren. Tot aici, vizionează și analizează documentare tematice.

În natură, învaţă să utilizeze mijloacele de orientare în teren, să identifice punctele cardinale, să descrie şi să recunoască detaliile pe teren și pe hartă, precum și tehnici generale de orientare turistică în teren necunoscut, folosind atât metode tradiţionale (cu ajutorul  muşchilor de copac,  muşuroaielor de cârtiţă, etc.) cât şi busola şi harta.

În cadrul excursiilor şi expediţiilor, elevii se iniţiează în drumeţia montană, învățând despre ceea ce ne înconjoară, începând de la curiozități ale naturii, până la semnele vremii, de la secretele reliefului, până la animalele și plantele întâlnite. Astfel, vor învăţa ce trebuie să facă (sau să nu facă) pentru a ocroti natura și a o păstra intactă, fiind educaţi în spirit ecologic.

Unele activităţi din cadrul Cercului de Orientare Turistică se aseamănă celor desfăşurate de Cercetaşii României: învaţând printre altele, tehnici de supravieţuire (de la pregătirea adăpostului până la prepararea hranei) și noțiuni de prim ajutor, ei vor putea să se descurce atunci când sunt la munte sau în alte zone mai izolate.

Astfel, vor experimenta și vor acumula cunoștințe în ceea ce privește ieșirile în aer liber, precum: modul de organizare înainte de a pleca într-o excursie, îmbrăcămintea și încălțămintea adecvată, lucrurile strict necesare şi cum se ordonează acestea în rucsac, stabilirea traseului de urmat pe hartă, montarea taberei de corturi (construirea adăpostului), filtrarea apei pentru băut, aprinderea focului şi prepararea hranei, cum se poate ieși dintr-o situație în care te-ai rătăcit și cum se evită accidentările;

Copiii înscrişi la acest cerc, vor descoperi bazele fotografiei turistice şi se vor bucura de practicarea şi a altor sporturi precum cicloturismul sau tenisul de masă – sport, care dezvoltă o atenţie deosebită şi o viteză de reacţie foarte mare, dar şi un tonus muscular deosebit.

Prin activităţile desfăşurate, se urmărește dobândirea unor priceperi și deprinderi privind:

  • situarea corectă în timp şi spaţiu;
  • cunoaşterea şi interpretarea suporturilor grafice şi cartografice;
  • relaţionarea elementelor şi fenomenelor din realitate (natură, societate) cu reprezentările lor cartografice grafice sau modele;
  • dobândirea unor abilităţi practice în situaţii concrete;
  • formarea unei atitudini constructive şi responsabile faţă de mediul înconjurător.

Astfel, elevii vor fi educați în spiritul atragerii acestora către activităţile în aer liber, către turismul montan, prin atingerea următoarelor obiective:

– dezvoltarea unei atitudini proactive;

– îmbinarea calităților fizice cu cele intelectuale, dezvoltând la copii un trup sănătos, o minte ageră, o gândire pozitivă pentru a rezolva situaţii neprevăzute şi chiar neprielnice;

– creşterea stimei de sine, a încrederii în forţele proprii, și dezvoltarea abilităţilor de comunicare;

– creşterea respectului pentru diversitatea naturală şi umană;

– stimularea interesului pentru cunoaştere în general;

– dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de educaţie, natură, cunoaştere, societate;

– stimularea curiozităţii pentru explorarea mediului geografic (floră, faună, relief);

– înțelegerea diferitelor fenomene care se petrec în natură(de ex. cele meteorologice);

– capacitatea de a se adapta uşor unor situaţii noi;

– conservarea şi ocrotirea mediului înconjurător;

– descoperirea şi dezvoltarea talentelor şi aptitudinilor copiilor.

 

Toate activitățile sunt structurate pe niveluri: primar, gimnazial, liceal și pe grupe de începatori, avansați și de performanță, participând la libera alegere, elevi din clasa a II-a până la clasa a XII-A, fără deosebire de naţionalitate, sex, religie, corespunzator intereselor, aptitudinilor și preferinţelor lor.

Activităţile din cadrul Cercului de ORIENTARE TURISTICĂ reprezintă o atracţie pentru foarte mulţi, făcându-l foarte apreciat în comunitatea locală deoarece creează oportunitatea de a investi timp, imaginaţie şi energie într-un domeniu de interes pentru elevi, care dobândesc noi experienţe educaţionale; iar părinţii, sunt conştienţi că înscriind copiii la activităţile cercului, aceștia nu au decât de câştigat, pentru faptul că, îşi petrec timpul liber într-un mod plăcut, organizat și îşi însuşesc (completează) cunoştinţele despre mediu.

 

ŢI-AR PLĂCEA SĂ POŢI DESCIFRA SECRETELE HĂRŢILOR ŞI SĂ TE ORIENTEZI ÎN NATURĂ CU AJUTORUL BUSOLEI ŞI AL ALTOR SEMNE CONVENŢIONALE?

DACĂ RĂSPUNSUL TĂU ESTE DA, ATUNCI ÎNSCRIE-TE LA CERCUL DE ORIENTARE TURISTICĂ!

 

Activitatea din cadrul Cercului de ORIENTARE TURISTICĂ este reglementată de:

  • Legea Educației Naționale, Nr.1/2011,
  • Regulamentul privind organizarea și funcționarea palatelor și cluburilor copiilor – Ordinul MECS nr. 4624/2015,
  • Nr. 3060/03.02.2014 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar;
  • nr. 5115/2014 – Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.