PRACTIC – Curios și motivat II 

Coordonator: prof. dr. Dumea Nela

Proiect educațional și de mediu derulat de Asociația Vernal în colaborare cu Palatul Copiilor Bacău prin care s-a achiziționat aparatură performantă de analiza aerului (analizoare de CO, CO2), sondă de determinat pH-ul solului, piranometru pentru determinarea intensității solare precum şi reactivi necesari la realizarea de determinări calitative la apa potabilă cu aparatul Lovibond, achiziţionat prin proiectul derulat în anul şcolar anterior. Cu ajutorul acestor aparate performante, elevii care frecventează cercul Protectia Mediului-Ecologie își dezvoltă competențele academice și de lucru în echipă. Proiectul a fost finanțat de Fundația Comunitară Bacău prin Fondul Stiintescu în anul scolar 2017-2018, având o valoare de 7560 lei.

Copiii și tinerii, în special cei ce frecventează Cercul Protecția Mediului de la Palatul Copiilor Bacău au fost atrași în activități practice cu caracter științific. Ei au descoperit prin utilizarea aparaturii moderne, performante cum se poate exprima în valori calitatea apei potabile, a aerului dintr-o încăpere sau chiar intensitatea soarelui, corelând apoi aceste valori cu starea mediului în care trăiesc.

Alţi susţinători implicaţi în derularea proiectului:

  • Colegiul ”Mihai Eminescu” Bacău
  • Direcția Silvică Bacău – Ocolul Silvic Fântânele
  • Hipermarket Selgros Bacău
  • Primăria Moinești

Proiectul a implicat realizarea de determinări la orele de cerc dar și în deplasare, la partenerul nostru – Colegiul ”Mihai Eminescu” Bacău. Au fost prezentate aparatele achiziționate elevilor acestui liceu și s-auefectuat determinări în incinta liceului. De asemenea, au efectuat ei înșiși determinări când au participat la activități de educație STEM la cercul Protecția Mediului-Ecologie de la Palatul Copiilor Bacău. A avut loc o amplă conștientizare la nivelul elevilor Palatului Copiilor Bacău dar și a cadrelor didactice cu privire la pericolul compușilor cu azot conținuți de apa de băut. Perioadele în care s-au făcut aceste activități au coincis cu săptămâna ”Să știi mai multe, să fii mai bun!” în școlile partenere.

Direcţia Silvică Bacău prin Ocolul Silvic Fântânele a permis efectuarea de teste de calitate a aerului (conținut de CO2 și CO din aer) în pădurile pe care le are în administrare, ce au fost folosite drept comparaţie pentru valorile obţinute în Municipiul Bacău, în condiţii de trafic şi poluare urbană.

Work-shop în aer liber. Cu ocazia sărbătoririi Zilei internaționale a Copilului, în parcarea Selgros Palatul Copiilor a organizat o petrecere maraton de-a lungul întregii zile. Elevii înscriși la cercurile artistice au evoluat pe scenă, cei de la cercurile sportive s-au întrecut în diverse feluri (handbal, judo, karting, biciclete). Elevii înscriși la Cercul de Ecologie au făcut demonstrații practice în cadrul unui atelier de științe aplicate, realizând determinări de nitriți /nitrați /duritate /clor din ape consumate de grupuri mari de oameni, colectate din comunitate. work-shop științific cu efect asupra elevilor prezenți la activitățile artistice, culturale, sportive dar și asupra părinților acestora, care i-au însoțit la activitatea ”Copil talentat… Copil la palat” organizată de Palatul Copiilor Bacău cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului.

Work-shop în holul primăriei Moinești. Cu ocazia sărbătoririi Zilei internaționale a Mediului, la realizarea proiectului  intitulat ”Eco-Etno-Bazar”al Primăriei în colaborare cu Palatul Copiilor Bacău – Filiala Moinești, elevii au realizat în deplasare determinări de nitriți/nitrați/duritate/clor din ape naturale din jurul orașului Moinești (Comănești, Ardeoani) folosite de multă lume pentru băut, acestea fiind aduse de participanții la activități artistice.

Aparatura achiziționată prin proiect va fi utilizată pentru activități experimentale cu noile generații de cursanți pe care îi va avea cercul Protecția Mediului-Ecologie de la Palatul Copiilor Bacău. De asemenea, va fi utilizată şi în proiecte viitoare cu subiect de protejare a mediului. De exemplu, în cadrul proiectului Erasmus+ intitulat We Can not Change The Whole World, but We Can at Least Make The Change, care a fost aprobat în sesiunea 2018 şi care are ca temă păstrarea calităţii apei la nivel european,  alături de alte 4 școli din Europa elevii de la Palatul Copiilor Bacău fac experimente utilizând spectrofotometrul Lovibond.

Generațiile de elevi vor putea învăța în manieră practică, practicând învățarea prin descoperire, experimentând și corelând acțiuni și consecințe cu ajutorul echipamentelor achiziţionate prin acest proiect. Modificările antropice aduse mediului vor fi corelate cu fenomene naturale/starea factorilor de mediu și calitatea vieții oamenilor cu ajutorul acestor echipamente performante.

Elevii au realizat propriile experimente, punând în aplicare principii moderne din didactica predării științelor, au învățat despre noțiuni abstracte făcând activități concrete. Ei au descoperit probleme de mediu concrete, au putut face legătura între cauză și efect, dezvoltându-și astfel gândirea critică. S-au implicat punctual și în ameliorarea stărilor de fapt, anunțând persoanele despre calitatea necorespunzătoare a apei sau a aerului pe care îl respiră. Și-au dezvoltat atât empatia pentru persoanele care nu cunoșteau pericolul consumului acelei ape infestate dar și spiritul civic, atenționând semenii despre rezultatele necorespunzătoare găsite, atunci când a fost cazul. Elevii și-au folosit abilitățile digitale deosebite, specifice generației lor, utilizând programe informatice noi dar și aparaturi moderne.

Comunitatea a primit bine acest proiect, implicându-se activ în derularea lui. La fiecare activitate desfășurată s-a observat un interes ridicat pentru problematica dezbătută și analizată. Adulții s-au conectat prin noi la realități concrete ale mediului lor și au obținut răspunsuri care uneori le-au schimbat obiceiurile greșite, au adus schimbări pozitive imediate dar și pe termen mediu și lung.

În calitate de profesor, am descoperit că elevi care nu păreau interesați de noțiuni științifice abstracte, de principiul de funcționare al unui aparat de analize,etc atunci când au înțeles mecanismul prin care se realizează determinările, când au luat parte efectiv la realizarea experimentelor – și-au schimbat atitudinea față de această metodă de studiu, implicându-se activ în activitățile experimentale, crescându-le motivația în învățare. Chiar și elevii mai mici, care nu au participat la lecții de chimie în școlile lor datorită vârstei fragede s-au implicat cu drag în efectuarea de experimente. Stima lor de sine s-a ridicat și prin importanța care li s-a acordat atunci când persoanele adulte îi asistau și așteptau nerăbdători să li se comunice vreun rezultat, să afle despre calitatea aerului din încăperea în care lucrau sau dacă panoul solar pentru care ar investi să-l monteze va avea o eficiență ridicată sau nu.