PRACTIC – Curios și motivat I

Coordonator: prof. dr. Dumea Nela

Proiect educațional și de mediu derulat de Asociația Vernal în colaborare cu Palatul Copiilor Bacău prin care s-a achiziționat aparatură performantă de analiza apei (spectrofotometru Lovibond) cu care elevii realizează determinări calitative la apă, dezvoltându-și competențe academice. Proiectul a fost finanțat de Fundația Comunitară Bacău prin Fondul Stiintescu în anul scolar 2016-2017 şi a avut valoarea de 8115 lei.

Numele proiectului este de fapt un acronim. El provine de la ”Picii Râvnesc la Activități Curioase și Tehnologie Informatică și de Comunicare” (P.R.A.C.T.I.C.).

Motivaţia derulării acestui proiect a constat în faptul că elevii care frecventează Cercul Protecția Mediului de la Palatul Copiilor Bacau și-au dezvoltat pasiunea pentru știință făcând determinări practice de nitrați și nitriți din ape naturale ale județului care sunt consumate de multe persoane care locuiesc în acea zonă sau trec pe acolo special pentru a se aproviziona cu apă.

Alţi parteneri implicaţi în derularea proiectului:

  • Colegiul Tehnic de Comunicații ”N.V.Karpen” Bacău
  • Colegiul Național Pedagogic ”Stefan cel Mare” Bacău
  • Scoala Gimnazială nr. 10 Bacău
  • Colegiul ”Mihai Eminescu” Bacău
  • Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Bacău
  • Colegiul ”Grigore Antipa” Bacău
  • Primăria Moinești
  • Selgros Bacău..

An de an, noii elevi înscriși la cerc beneficiază de aparatura modernă cumpărată în cadrul proiectului. Noi generații vor fi atrase în studiul științific bazat pe experiment. Noile proiecte de mediu pe care le vom dezvolta la cercul de ecologie de la Palatul Copiilor Bacau vor avea ca bază experimentală rezultate obținute cu aparatele achiziționate în acest proiect.

Prin achiziționarea de noi reactivi, suntem capabili să determinăm și alți parametri ai apei sau ai solului (pH, conținut de cloruri, duritate a apei), ceea ce va duce la lărgirea orizontului de cunoaștere științifică a noi și noi generații, ce vor căpăta competențe de cercetare și explorare a mediului.

Echipamentele cumpărate au rămas în inventarul organizației aplicante fiind folosite în noile proiecte și în activitatea didactică desfășurată la Cercul de Protecția Mediului-Ecologie de la Palatul Copiilor Bacău. An de an, noii elevi care frecventează cercurile științifice ale acesteia vor putea beneficia în predare de experimente interesante, efectuate cu aparatură modernă.

Am constatat că învățarea prin experiment este foarte motivantă pentru elevi. Au descoperit ei înșiși că chimia poate fi ”cool”, că o reacție complicată dintre doi compuși cu o denumire greoaie se poate observa ca schimbare de culoare și un aparat mai performant decât ochiul uman poate transforma această culoare în valori concrete. Elevii erau extrem de încântați când după realizarea mai multor experimente vedeau tendința observând atent culoarea lichidului din fiolă înainte de introducerea acesteia în aparat. Adesea ei încercau să ghicească, uneori chiar pariau asupra valorii pe care o intuiau, transformând această îndeletnicire serioasă într-un joc specific vârstei lor. Mare le era satisfacția atunci când erau foarte aproape de valoarea prognozată!

Rolul cadrului didactic într-un astfel de proiect este unul discret. El trebuie să observe, să-i instruiască asupra regulilor de protecția muncii (se lucra cu fiole cu conținut de acid sulfuric!), asupra tehnicilor corecte de utilizare a aparaturii de laborator, asupra pașilor de respectat pentru a obține valori reale. Instrucțiunile de utilizare au fost consultate foarte des, elevii învățând să folosească cartea aparatului deoarece fiecare parametru se determina diferit, cu reactivi diferiți, fiind necesară selectarea unei alte lungimi de undă pentru spectrofotometrul utilizat și a altor instrumente ajutătoare.