Alina Elena Drăghici

Prof. Alina  Drăghici

e-mail: alina.draghici@palatulcopiilorbacau.ro

-grad didactic I, masterat în practici de comunicare în limba engleză, diplomă de traducător autorizat

-experienţa didactică de peste 20 ani, atât în învăţământul formal, cât şi în cel nonformal, cu toate nivele de şcolarizare: primar, gimnazial,  liceal

-pasiune pentru activitatea didactică şi preocupare constantă pentru dezvoltare profesională prin participarea la cursuri de perfecţionare în domeniu, simpozioane, conferinţe

-experienţă în cadrul proiectelor Erasmus

-capacitatea de utilizare a mijloacelor IT şi cunoaşterea metodelor moderne de predare a limbii engleze

-dezvoltarea abilităţilor elevilor de comunicare şi relaţionare în situaţii formale şi informale

 -implicarea elevilor în activităţi variate precum concursuri, proiecte, spectacole

-rezultate deosebite cu elevii la diferite concursuri, unele cu participare internaţională, cum ar fi SuperSmarty, Discovery

 

Lasă un răspuns