Pictură / desen

Cercul de „Pictură/ Desen” îşi propune stimularea şi dezvoltarea imaginaţiei, a gândirii creative dar şi critice a elevilor, precum şi formarea deprinderilor  şi abilităţilor practice specifice.

Prin activităţile oferite de cerc se cultivă dragostea pentru frumos, pentru cultura şi arta autentică universală, cât şi perpetuarea tradiţiilor şi valorilor artei populare autohtone. În cadrul cercului elevii au posibilitatea să-şi manifeste interesul şi să-şi adâncească pasiunea pentru arta plastică fie ea pictură sau desen grafic, să-şi lărgească orizontul de cunoaştere, să descopere şi să aprofundeze cunoştinţe şi deprinderi.

Copiii au deasemenea ocazia să experimenteze şi să aprofundeze diversele tehnici specifice picturii şi desenului, ceea ce nu le permite programul redus din orele de şcoală.

Vom propune pentru fiecare temă câte o lucrare practică, pentru ca noţiunile teoretice să fie intoduse pe parcursul realizării lucrării practice, astfel încât copiii să nu perceapă lectia ca pe un supliment de studiu al  programului de la coală.

De asemenea aceste lecţii practice, solidifică cunoştinţele acumulate la şcoală printr-un mod liber, neconstrâns de evaluări directe prin itemi, ci stimulaşi prin şansa de a participa cu lucrările realizate de ei  la diverse târguri, concursuri şi expozişii din ţară şi din străinătate.

O altă latură importantă a activităţii cercului vizează realizarea unor produse decorative(cum ar fi tablouri, icoane, obiecte decorative pictate pentru diverse momente importante ale anului. crăciun, mărţişor, paşte etc) şi afişarea cât şi comercializarea lor în spaţii expoziţionale convenţionale şi neconvenţionale.

Prin introducerea elevilor in acest domeniu de activitate vizam descoperirea de talente, stimularea si punerea lor in valoare.

Cercul de „Pictură/ Desen”  vrea să se remarce prin originalitate în ceea ce face şi anume ne propunem să îmbinăm armonios arta clasică cu cea modernă, prin stlilizare şi ornamentare, prin combinarea diferitelor tehnici de ornamentare ce au caracter interferent prin aducerea împreună nu numai a tehnicilor specifice picturii şi desenului cât şi a elementelor specifice unor alte domenii ale artelor: modelaj, artă decorativă, artă textilă, grafică etc, astfel încât vechi şi nou, clasic şi modern, conformism şi nonconformism să se îmbine armonios.

Cercul de pictură şi desen oferă un cadru atractiv, deschis, flexibil, stimulativ în care timpul liber este ocupat într-un mod util şi plăcut. Activitatea cercului sprijină şi completează educaţia formală desfăşurată în şcoli în spiritul muncii şi gândirii critice, prin care elevii îşi dezvoltă aptitudini, atitudini, deprinderi, creativitatea, trăsături de voinţă şi de caracter, îşi formează capacităţile de a observa, percepe, înţelege şi aprecia frumosul.