CREAȚIE LITERARĂ/CENACLU LITERAR

Ce ne propunem:

-stimularea potențialului creator al copiilor cu aptitudini artistic-literare, implicarea lor în activități de creație, dezvoltarea simțului estetic

-stimularea originalității, a exprimării sinelui prin cuvânt

-încurajarea exprimării libere a impresiilor, sentimentelor, trăirilor provocate de lectură

-lărgirea orizontului literar și cultural

-dezvoltarea gândirii critice și a capacității de a înțelege conceptul de valoare

– formarea deprinderilor de a citi, de a povesti, de a interpreta.

-participarea la concursurile de creaţie literară.

-publicarea lucrărilor în reviste

Coordonator: prof. Alice-Bianca Dima