Cultură şi civilizaţie engleză

Cultură și civilizație engleză

Prof. coord. Alina Drăghici

 

Conceput ca o activitate complementară celei din unităţile şcolare, cercul are ca obiectiv fundamental dezvoltarea şi consolidarea competenţelor de comunicare în limba engleză. Grupele se constituie pe nivele lingvistice, adresându-se tuturor categoriilor de vârstă şcolară.
Atmosfera este relaxată, elevilor li se dezvoltă spiritul de observaţie, analiză şi cooperare. Se pune accent pe creativitate şi originalitate, se încurajează lucrul în perechi şi în echipă.
Se utilizează metode de predare  moderne, în care elevul este participant activ.

La grupele de începători se folosesc preponderant cântecele, poeziile, poveştile şi jocurile didactice. Pentru avansaţi, activităţile de învăţare sunt la fel de atractive si variate: conversaţia, răspunsul la întrebări, completarea de text lacunar, continuarea unor texte parțial redactate, alegerea răspunsurilor corecte, realizarea de proiecte etc. Fișele de lucru  folosite în cadrul activităților cercului sunt de o mare diversitate;  elevii aprofundează aspecte legate de cultura şi civilizaţia ţărilor din spaţiul anglo-saxon şi american.

Prin specificul activităților didactice nonformale, în cadrul cursului de limba engleză  se pune accentul  pe formarea abilităților și deprinderilor lingvistice orale și scrise. Absolvenții acestor cursuri dobândesc priceperile şi cunoștințele necesare pentru a face faţă cu suces în diferite situaţii conversaționale, educaționale, profesionale.

Vă aşteptăm cu drag!

 

Lasă un răspuns