Vasile Ciprian Bejenaru

 • Profesor coordonator: Bejenaru Vasile – Ciprian
  e-mail: ciprian.bejenaru@palatulcopiilorbacau.ro
  Studii:
  2006 – 2008:
  (master) Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie,
  specializarea Echipamente şi tehnologii moderne pentru Energetică industrială,
  curs de zi, cu diplomă de master;
  1993 – 1998:
  (licenţă) Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie, secţia
  Energetică industrială (producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei
  electrice şi a energiei termice), curs de zi, cu diplomă de licenţă.
  Experienţă
  profesională:
  01.09.2012 – prezent: – profesor titular de Electrotehnică la Palatul Copiilor Bacău – Filiala
  Buhuşi, unde sunt coordonatorul cercului de Electrotehnică, în cadrul căruia
  desfăşor activităţi de predare – învăţare – evaluare specifice acestui cerc
  (realizare de montaje electrice şi electronice, etc.);
  – în anul 2013 am obținut definitivarea în învățământ;
  – în anul 2017 am obținut gradul didactic II;
  – am participat la cursuri de formare profesională, cum ar fi: „Joacă și
  digitalizare într-o școală primitoare”, în 2019 la Valencia, în Spania, în
  cadrul programului „Erasmus +”; „Profesor în on-line”; ”Abilitare pe
  curriculum”; ”Instruirea diferențiată a elevilor”; etc.
  01.09.2011 – 31.08.2012: – profesor de liceu, specialitatea Energetică, în cadrul Grupului Şcolar
  Auto din Oneşti, unde am desfăşurat activităţi didactice, de predare –
  învăţare – evaluare, la clase de învăţământ liceal tehnologic, în domeniul
  electric. Am fost şi diriginte la o clasă de a XI-a;
  21.10.2002 – 01.12.2010: – inginer energetician şef centrale termice, în cadrul S.C. Pambac S.A.
  Bacău; am coordonat activităţile de producere şi distribuţie de agenţi
  termici (abur tehnologic, apă fierbinte şi apă caldă);
  27.10.2008 – 31.07.2009: – inginer energetician, în regim de colaborare part – time, în cadrul S.C.
  Termoinvest S.R.L. Bacău, unde am efectuat lucrări de proiectare de
  instalaţii termice, sanitare şi de gaze naturale;
  01.02.1999 – 01.03.2002: – inginer energetician, în cadrul S.C. Aerostar S.A. Bacău, Divizia
  Tehnologică, Secţia Mecano – Energetică, Biroul Tehnic, unde am
  efectuat lucrări de proiectare constructivă şi tehnologică de instalaţii
  electrice (instalaţii de încălzire, de acţionare electrică şi de alimentare cu
  energie electrică), instalații termice şi sanitare