Artă textilă / Design vestimentar

 

CERCUL DE ARTA TEXTILA /DESIGN VESTIMENTAR

 

Cercul de „ Artă textilă/ design vestimentar” îşi propune stimularea şi dezvoltarea imaginaţiei , a gândirii creative dar şi critice a elevilor, precum şi formarea deprinderilor  şi abilităţilor practice specifice.           Prin activităţile oferite de cerc se cultivă dragostea pentru frumos, pentru cultura şi

arta autentică românească, perpetuarea tradiţiilor şi valorilor artei populare autohtone. În cadrul cercului elevii au posibilitatea să-şi manifeste interesul şi să-şi adâncească pasiunea pentru arta decorativă, să-şi lărgească orizontul de cunoaştere, să descopere şi să aprofundeze cunoştinţe,să-şi formeze deprinderi de lucru cu  materiale textile.

Vom propune pentru fiecare tema câte o lucrare practică, pentru ca noţiunile teoretice să fie intoduse pe parcursul realizării lucrării practice , astfel încât copii să nu simtă că ar avea de învăţat sau de studiat suplimentar programului de la şcoală.

Încercăm să redescoperim frumuseţea portului popular românesc atât de bogat în semnificaţii şi să trezim în conştiinţele noastre sentimentul aproape uitat de patriotism şi dragoste de ţară, de mândrie , de apartenenţă şi identitate naţională prin valorile specifice materiale şi spirituale ce caracterizează poporul român. Aşadar, prin punctele specifice româneşti pe care le folosim în cusăturile ornamentale, prin obiectele pe care le realizăm, urmărim menţinerea şi continuarea culturii şi tradiţiei populare locale.

Vom introduce noţiuni de desen şi pictură, prin realizarea unor lucrări în diferite tehnici, pentru a dezvolta simţul estetic, pentru a forma abilităţi de combinare cromatică şi de a deprinde tehnicile decorative.

O altă latură importantă a activităţii cercului vizează confecţionarea unor produse decorative(cum ar fi pernuţe, stampe, felicitari, martisoare, masti, coşuri, vaze, tablouri), unor produse de îmbrăcăminte pornind de la simplu spre complex ( cum ar fi : păpuşi pe lingură, gentuţe, acoperitori de cap, fustiţe, veste, rochii, costumaţii de carnaval ş.a.) şi confecţionarea unor jucării din materiale textile (canapele, fotolii, pătuţuri, pui, elefanti, ursuleţi, căţei sau pisicuţe)

Prin introducerea elevilor in acest domeniu de activitate vizam descoperirea de talente, stimularea si punerea lor in valoare.

Cercul de „Artă textilă” vrea să se remarce prin originalitate în ceea ce face şi anume ne propunem să îmbinăm armonios arta populară decorativă tradiţională cu cea modernă, prin stilizarea unor modele şi ornamentarea cu acestea  a unor produse de îmbrăcăminte, combinarea diferitelor tehnici de ornamentare picturală cu ornamentarea prin coasere, astfel încât vechi şi nou, clasic şi modern, conformism şi nonconformism să se îmbine armonios.

La grupele de Design vestimentar accentul se va pune pe realizarea crochiurilor de modă, noţiuni de istoria costumului şi stiluri vestimentare.

Cercul de artă textilă/design vestimentar oferă un cadru atractiv, deschis, flexibil, stimulativ în care timpul liber este ocupat într-un mod util şi plăcut. Activitatea cercului sprijină şi completează educaţia formală desfăşurată în şcoli în spiritul muncii şi gândirii critice, prin care elevii îşi dezvoltă aptitudini, atitudini, deprinderi, creativitatea, trăsături de voinţă şi de caracter, îşi formează capacităţile de a observa, de a compara şi evalua, percepe, înţelege şi aprecia frumosul, işi dezvoltă în acelaşi timp abilităţi de cooperare şi de a lucra în echipă.

 

Prof.coordonator Grecia Emma Camelia profesor grad.I.

Lasă un răspuns