Meridianele Dansului

 

MINISTERUL  EDUCAŢIEI  ŞI CERCETĂRII 

INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEŢEAN  BACĂU

PALATUL COPIILOR BACĂU /  STRUCTURĂ  CLUBUL COPIILOR  ONESTI

DOMENIUL CULTURAL ARTISTIC – DANS

ONEŞTI  Jud. BACĂU

COORDONATOR   PROIECT :  PROF. OŞTEANU   MARIANA

 PREZENTAREA PROIECTULUI  ,,MERIDIANELE DANSULUI”

 

Din multitudinea de activităţi extraşcolare şi extracuriculare desfăşurate în şcoli şi în cluburi/palate ale copiilor, s-a dovedit că activităţilie cultural-artistice sunt printre cele mai îndrăgite şi de asemenea au un impact foarte mare asupra creativităţii. Prin muzică şi dans se descătuşează aptitudinile creative, originalitatea, independenţa, liberttatea de exprimare spontaneitatea, încrederea în forţele proprii şi se formează simţul şi cultul estetic al valorii, precum şi capacitatea de sesizare a non- valorii, în rândul copiilor. Activitatea de descoperire a aptitudinilor artistice, a talentelor, de stimulare, dezvoltare şi perfecţionare a înclinaţiilor copiilor este o muncă titanică şi trebuie să- şi găsească împlinirea în ieşirea pe scenă în spectacole şi concursuri. Organizarea  de concursuri cu diferite teme artistice, oferă ocazia de a se realiza educaţia prin artă şi pentru artă. Experienţa acumulată în cadrul cercului de dans modern, rezultatele remarcabile obţinute concretizate întrun număr mare de premii, numărul mare de copii pasionaţi de  practicarea dansului , m-au determinat să organizez un concurs de dans.

Începând cu anul 2003, Clubul Copiilor – Oneşti a organizat în parteneriat cu Casa de Cultura şi şcolile din Oneşti prima ediţie a concursului de dans “ Meridianele dansului”, care s-a dovedit o reuşită, atât din punct de vedere al organizarii cât şi al nivelului calitativ al participanţilor veniţi din trei judeţe (Bacau, Vrancea, Vaslui), întrun numar de 150 de copii, care au fost încântaţi de participare, cât şi de premiile primite, oferite de organizatori din fonduri proprii. În anul 2009 , când a început să crească numărul de judeţe participante, numărul de copii implicaţi în concurs şi-au anunţat participarea şi participanți din alte ţări, cum ar fi: Rep. Moldova, Ucraina şi Bulgaria. Astfel, s-a ridicat gradul de dificultate al concursului, devenind mai puternic şi valoros, aceasta ducând la o mare şi puternică concurenţă.

În 2019 la a-XVII-a ediție a concursului, au evoluat 1000 de copii (54 de formaţii de la 38 Palate şi Cluburi) din 23 de județe, cu un număr de 84 de dansuri , pe genuri și categorii de vârstă.  De la an la an acest concurs a devenit pentru oneşteni o tradiţie deosebit de reuşită, de o calitate incontestabilă, îndeosebi pentru toţi iubitorii acestei arte – Dansul.

    Scopul proiectului;

Educarea, stimularea, antrenarea potenţialului creativ al elevilor şi cadrelor didactice prin creşterea continuă a nivelului pregătirii artistice a creativităţii în domeniul dansului prin permanentizarea concursului.

    Obiectivele specifice ale proiectului;

 • Să familiarizeze elevii cu limbajul specific fiecărui gen de dans, în vederea diversificării capacităţii de expresie;
 • Să creeze deprinderi de gîndire creativă, critică şi autonomă, prin receptarea/interpretarea creaţiilor coregrafice;
 • Să dezvolte capacităţi de valorizare întrun sistem axiologic propriu;
 • Să ajute viitorii artişti să-şi definească propria personalitate, prin raportare la stilurile artistice şi la reprezentanţii culturii naţionale și universale;
 • Să descopere faptul că arta în general, dansul în special, este păstrător al unor înalte valori morale ca: hărnicie, prietenie, bunătate, modestie;
 • Să identifice şi să cultive relaţii optime între interese, aptitudini, talente și posibilităţi de exersare şi de dezvoltare;
 • Să manifeste deschidere către nou, toleranţa faţă de diversitate, fair- play în competiţie (concurenţi, instructori, spectatori);
 • Să realizeze schimbul de experienţă în privinţa modului de organizare a concursului, a demersului artistic şi tehnic;
 • Să convingă comunitatea locală şi oamenii de afaceri că merită să susţină, sub diferite forme, desfăşurarea unor astfel de acţiuni benefice pentru ridicarea nivelului cultural.

 

Concursul naţional de dans ”Meridianele dansului” ajuns la a XVIII-a ediţie, se organizează în mun. Oneşti, fiind înscris în CAEN al  M.E.C. prin Insp. Şcolar al Jud. Bacău, D.j.S.Bacău, Palatul Copiilor Bacău şi Clubul Copiilor  Oneşti cu sprijinul Primăriei Municipului Onești,  Casei de Cultura Oneşti, Colegiului Tehnic “Petru Poni”, la care se adaugă numeroşi colaboratori, voluntari şi sponsori.

Concursul  “Meridianele dansului” se desfăşoară cu public pe scena Casei de Cultură Oneşti  şi dorește să ofere un cadru de manifestare culturală pentru toţi elevii participanţi din oraş, judeţ, ţară şi chiar şi din străinătate.

Concursul se desfăşoară pe genuri de dans, tipuri de formaţii şi categorii de vârstă după cum urmează:

Genuri de dans;

 1. Dans modern (free style, disco,R&B, hip-hop, raggaeton etc.)
 2. Dans de caracter; (etno stilizat, unguresc, italian, spaniol, tiganesc, rusesc,oriental, irlandez)
 3. Dans contemporan
 4. Dans clasic/ balet
 5. Dans tematic
 6. Fantezie coregrafica
 7. Show- revue(Charleston, twist,cabaret, french cancan, vals, rock&roll, tango)
 8. Gimnastică aerobică, artistică şi ritmică
 9. Majorete
 10. Dans de club sau latino
 11. 11.Contorsionism

Tipurile de formații

1. Grup – (3-6 persoane),

2. Formație – (8-12 persoane).

     Categorii de vârstă (6- 8 ani, 9 – 10 ani, 11-12 ani,13 – 14 ani,15-16 ani , 17 – 19 ani).

Participanţii pot prezenta în concurs maximum 2 dansuri, din genuri diferite. Dansurile prezentate in concurs nu trbuie să depășească 3,30 min.

Repertoriul şi costumele sunt la latitudinea concurenţilor şi trebuie să se încadreze în limitele decenţei, bunului gust şi a genului respectiv de dans abordat. Piesele trebuie inregistrate pe CD sau stick.

Dansul şi muzica atrage tot mai mulţi tineri, elevi şi copii încât scopul prioritar al concursului este stimularea acestor tineri cu înclinaţii artistice, lansarea şi promovarea lor în comunitatea locală şi în mass-media, evidenţierea muncii şi talentului copiilor şi a cadrelor didactice ce-i îndrumă şi doresc să devină cunoscuţi promovând această artă. Prin acest concurs dorim să contribuim la educarea copiilor în spiritul toleranţei şi respectului faţă de cei de lângă noi. Concursul oferă participanţillor posibilitatea unui schimb de experienţă deosebit privitor la contextul pieselor prezentate, la socializarea între membrii trupelor. Organizarea si desfăşurarea acestui concurs, contribuie la ridicarea calităţii actului interpretativ şi a originalităţii exprimării prin dans.

Cresterea numarului de participanți și includerea proiectului în Calendarul Activităţilor Educative Extraşcolare este o modalitate de a continua, cu succes, acestă cale către educația de ”lungă durată” a copiilor.

                                                                                                     Prof. Oşteanu Mariana