Proiecte internaţionale

Rezultatul selecției cadrelor didactice aplicante în proiectul Erasmus+ KA229 ”Intercultural awareness by photography” poate fi consultat aici

Apelul de selecție al elevilor Palatului Copiilor Bacău în proiectul Erasmus+ KA229 ”Intercultural awareness by photography” poate fi  consultat aici

Apelul de selecție al cadrelor didactice/personalului didactic auxiliar din Palatul Copiilor Bacău în proiectul Erasmus+ KA229 ”Intercultural awareness by photography” poate fi  consultat aici

Apel selecție participare elevi în proiectul Erasmus+  We Can not Change The Whole World, but We Can at Least Make The Change”

Apel selecție participare elevi în proiectul Erasmus+ ”European patterns – migration of birds and people”

Rezultatele selecției participanților în proiectul Ka101 ”Joacă și digitalizare într-o școală primitoare” finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ în sesiunea 2018 pot fi accesate aici

Rezultatele selecției participanților în parteneriatul strategic KA229 intitulat ”European patterns – migration of birds and people” finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ în sesiunea 2018 pot fi accesate aici

Rezultatele selecției participanților în parteneriatul strategic KA229 intitulat  We Can not Change The Whole World, but We Can at Least Make The Change”finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ în sesiunea 2018 pot fi accesate aici

 

Proiect educație școlară Acțiune cheie 1 – mobilitate cadre didactice

Nume proiect: Joacă și digitalizare într-o școală primitoare

Durată proiect: 12 luni

Perioada de derulare: 04.11.2018 – 03.11.2019

Partener de job-shadowing: YUKSEL BAHADIR ALAYLI BILIM VE SANAT MERKEZI, Konya-Turcia

Obiectivele proiectului:

 • îmbunătățirea competențelor profesionale ale cadrelor didactice
 • creșterea motivației în învățare a elevilor care se înscriu la cercurile aflate în oferta educațională a școlii noastre prin utilizarea de metode didactice atractive;
 • atragerea și includerea în rândul cursanților a mai multor elevi cu cerințe educaționale speciale;
 • eficiență sporită a echipei de management în gestionarea problemelor specifice unei școli cu elevi de nivel intelectual diferit, provenind din medii sociale diferenț

Activități principale:

 • dezvoltarea competențelor TIC a cadrelor didactice prin studiu individual și participarea a cinci profesori la trainingul ”ICT FOR TEACHING AND LEARNING” organizat de furnizorul educațional Esmovia – Valencia-Spania;
 • dezvoltarea competențelor de utilizare a jocului în activitatea de predare a cadrelor didactice prin studiu individual și participarea a cinci profesori la trainingul ”Game-Based Learning and Gamification” organizat de ITC Prague, Republica Cehă;
 • dezvoltarea competențelor manageriale a trei membri ai consiliului de administrație al școlii prin participarea la o activitate de job-shadowing la partenerul turc YUKSEL BAHADIR ALAYLI BILIM VE SANAT MERKEZI, centru de dezvoltare pentru copii talentați și/sau cu un intelect ridicat din Konya – Turcia;
 • dezvoltarea unui proiect eTwinning care să cuprindă multitudinea materialelor didactice dezvoltate ca urmare a participării la activitățile de instruire (în limba engleză) precum și modalități de diseminare/multiplicare ulterioare derulării proiectului.

Produse finale:

 • materiale de promovare a cercurilor/școlii în format electronic și distribuite în mediul virtual;
 • filmul proiectului cu imagini și aspecte de la activitățile de formare;
 • un ghid metodologic care să cuprindă proiecte de lecții, fișe de lucru dezvoltate în urma instruirilor efectuate de profesori – tipărit și publicat on-line;
 • resurse educaționale deschise dezvoltate pe fiecare disciplină/cerc la care profesorul a luat parte la activități de instruire publicate pe platforme specializate (site-ul ISJ Bacău, wand.education, etc);
 • lecții demonstrative cu participarea profesorilor din aceeași comisie metodică;
 • rapoarte individuale asupra activităților de formare realizate și planuri de diseminare;
 • rapoarte on-line efectuate pe platforma cerută de finanțatorul proiectului.

Rezultate / folow-up

 • dezvoltarea de noi proiecte cu alte unități școlare locale în care să se utilizeze competențele dobândite în timpul formării;
 • reducerea abandonului școlar al elevilor în timpul anului de la 10 la 5%;
 • creșterea numărului de elevi cu CES înscriși la cercurile noastre cu cel puțin 5%;
 • inițierea unui nou proiect de însușire de tehnici de lucru cu elevi cu CES sau aparținând minorităților etnice/altor categorii defavorizate.

Finanțare de la Comisia Europeană primită prin ANPCDEFP: 25490 euro.