Ion Cristea

Profesor coordonator: Cristea Ion
e-mail: ion.cristea@palatulcopiilorbacau.ro
Studii:
1981-1988 Liceul industrial de electrotehnică
1989 – 2020
Școala pastliceală de maiștri centrale rețele șiinstalații electrice
Experienţă
profesională:
01.09.1990 – prezent: – profesor titular de Electrotehnică la Palatul Copiilor Bacău – Filiala Tg-
Ocna, unde sunt coordonatorul cercului de Electrotehnică, în cadrul căruia
desfăşor activităţi de predare – învăţare – evaluare specifice acestui cerc
(realizare de montaje electrice şi electronice, etc.);
– în anul 1993 am obținut definitivarea în învățământ;
– în anul 1997 am obținut gradul didactic II;
– în anul 2012 am obținut gradul didactic I
– am participat la cursuri de formare profesională, cum ar fi: Managementul
educațional ; „Profesor în on-line”; ”Abilitare pe curriculum”; ”Instruirea
diferențiată a elevilor”; etc.
01.09.1981 și pănă în prezent activez la Palatul copiilor Bacău filiala Tg-Ocna