Ion Vasâi

ION VĂSÂI

e-mail: ion.vasai@palatulcopiilorbacau.ro

 

EDUCAŢIE  ŞI  FORMARE

 

Universitatea  Al.I.Cuza Iaşi, Facultatea de Istorie-Filozofie, secţia Arte Plastice, Desen, examen de diplomă, media 10, profesor de arte, Liceul Pedagogic Bacău, 1974.

Grade didactice :   1992, gradul didactic I, media 10

                                  

2004, Stagiul de formare “Marketing educaţional”, “Rolul şi competenţele cadrului didactic în contextul educaţiei nonformale”, CCD Bacău

2006, Stagiul de formare continuă“Strategii active-creative utilizate în procesul de predare-învaţare-evaluare”, CCD Bacău

2007, Formare continuă “Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei de specialitate – educaţie plastică “

2007, Formare continuă “Managementul activităţilor didactice nonformale”

2008, Formare continuă “Metode active pentru îmbunătăţirea / creşterea  motivaţiei şi calităţii situaţiilor de învăţare”

2008, Formare continuă “Şcoala incluzivă şcoală europeană”

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

1979 – 1980,  profesor la catedra de arte plastice Şcoala Nr.1 Comăneşti

1980 – 2020,  activităţi de creaţie nonformale, profesor de arte plastice, Clubul Copiilor Moineşti

1989- 2012,  Director al Clubului Elevilor Moineşti

2006 – 2008, Membru al Consiliului Consultativ al I.S.J. Bacău

2007 – 2008, Metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău

                                

Aptitudini artistice :

                             arte plastice : ( pictură, desen , grafică, sculptură, arte aplicate, tehnologii neconvenţionale ale artelor plastice deprinse  în  timpul studiilor şi în practica curentă).

                             muzică : (instrumente muzicale ,  Şcoala Populară de Artă, Liceul   Pedagogic Bacău )           

                             literatură : poezie, « Album monografic Moineşti un secol de activitate extraşcolară”, «colaborator la editarea compendiului « Moineşti 565 de ani de la  prima atestare documentară » – Vasile Anghel, 2003

                             publicaţii :

                          – cataloage personale ( l988, 1994, 2004, 2014), Album retrospectiv Ion Văsâi 2018

                          – poezie

                          – articole de specialitate ( Ateneu )

                          – editat revista AVA, 2003

                          – articole privind activitatea Clubului Elevilor

                          -proiecte culturale împreună cu instituţii artistice din Republica Cehă şi Republica

                            Moldova

                            ( Şcoala de Arte « Oskar Nedbal din oraşul Tabor, Republica Cehă, Asociaţia culturală « Papirus Studio », Chişinău).

 

Aptitudini şi competenţe sociale :                           

                         1985 – cofondator al galeriilor de artă U.A.P « GENEZA »,

                         2008 – fondator al galeriilor de artă « AVA »

                          2017- fondator al galeriilor « Studio »

           1985 – 2005  – realizator a 13 ediţii ale Simpozionului Internaţional de Artă Plastică,

                         Moineşti, Slănic Moldova                                             

           1990 – membru al Uniunii Artiştilor Plastici  din România

           1998 – vicepreşedinte al Fundaţiei culturale AVA

                         2000  – iniţiator şi promotor al ideii înfiinţării unui complex muzeal la Moineşti (Muzeul      

                                       Da-Da, Muzeul de Artă Contemporană, Muzeul Petrolului, Muzeul Educaţiei)

                          2003  – fondator al revistei AVA

                          2008  – crearea unei colecţii de artă de peste 150 de lucrări, ca punct de plecare  al unui

                                        viitor Muzeu de Artă Contemporană     

                          2006 –  2010, membru al Consiliului de Conducere al filialei U.A.P  Bacău

                          2011-  fondator al Festivalului de Muzică şi Dans Popular pentru copii Moineşteanca

                          1985- 2012 – curator a peste 100 de expoziţii de artă plastică

 – distins cu următoarele premii naţionale şi  internaţionale în domeniul artelor plastice :

                         1990 –  Premiul III la concursul de pictură « Voroneţiana », Suceava

           1991 –  Premiul I  la « Saloanele Moldovei », ediţia I

                          2005 –  Premiul U.A.P. din  Republica Moldova pentru prosperarea artelor plastice

                          2007 – Distincţia Gheorghe Lazăr Clasa I

                          2004 –  Premiul Uniunii Artiştilor Plastici din  Ucraina

                          2002 –  Premiul Municipiului Chişinău

  • – Premiul pentru întreaga activitate artistică, acordat de filiala A.P. Bacău.

                           2018 – Cetăţean de Onoare al Municipiului Moineşti, pentru activitatea didactică şi artistică depusă în ultimii 45 de ani.

           Informaţii suplimentare: peste 400 de premii şi medalii la concursurile naţionale şi  internaţionale     

                    de artă plastică a copiilor de la cercul de pictură din Clubul Copiilor Moineşti,

                  – activitatea didactică şi profesională a fost inclusă în diferite publicaţii de specialitate (reviste,

                    cataloage, anuare, editate în ţară sau în străinătate), în paginile ziarelor locale şi centrale      (Deşteptarea, Ziarul de Bacău,  Ateneu, Dimineaţa, Ziarul de Duminică, Panoramic radio-tv)

                    precum şi în paginile unor enciclopedii de artă (Enciclopedia artiştilor români contemporani

                    Enciclopedia Valea Trotuşului sau Who’s Who  )

                 – peste 100 de participări expoziţionale de grup în ţară şi străinătate

                 – 25 de expoziţii personale de pictură, grafică, sculptură, obiect.

                 -lucrări în muzee şi colecţii  particulare din ţară şi străinătate (Ungaria, Germania, S.U.A,

                   Norvegia, Republica Cehă)

                 – apariţii în emisiuni de radio şi TV în ţară , Republica Cehă, Republica Moldova, Ucraina

                 – participant la numeroase simpozioane, festivaluri şi rezidenţe artistice în ţară şi străinătate

                   Republica Moldova, Republica Cehă, Ucraina)

 

                   Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezentul CV.