Mihai Ionașcu

 Despre coordonatorul Cercului de ORIENTARE TURISTICĂ,

 Profesor coordonator IONAȘCU MIHAI.

e-mail: mihai.ionascu@palatulcopiilorbacau.ro

 Este profesor titular pe acest post din anul 2019, pentru ocuparea acestuia susținând două probe, respectiv o probă practică în specialitatea postului și examen scris, în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar (Titularizare), sesiunea 2019.

Foarte bun cunoscător al domeniului geografic și al domeniului măsurătorilor terestre, într-o lungă perioadă, de peste 30 de ani de expediții de cunoaștere și de cercetare în aproape toate masivele Carpaților Românești, a dobândit competențe în practicarea, organizarea și conducerea activităților turistice (special în zone montane) precum și competențe cartografice și topografice, într-un mod autodidact. 

Acest fapt este confirmat de absolvirea Facultății de Geografie și a Facultății de Măsurători Terestre – geodezie, topografie, cadastru.

Activând ca profesor de geografie în diferite școli din județul Bacău, și-a perfecționat competențele didactice și pedagogice dobândite.

 

CONTACT:

*mobil: 0744537535

*e-mail: ionascumihai@yahoo.com 

*facebook: https://www.facebook.com/misu.ionascu